• Vịnh Hạ Long
 • Vịnh Lan Hạ
 • Đảo Cát Bà
 • Vịnh Bái Tử Long
 • Tất cả các mức giá
 • Từ 1 đến 3 triệu
 • Từ 4 đến 6 triệu
 • Trên 6 triệu

Chính sách bảo mật & riêng tư

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên website Duthuyenhalong.com, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trong khuôn khổ bảo vệ người dùng.

Công ty TNHH Rồng Xanh tin rằng Khách hàng có quyền được biết về các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cũng như mục đích sử dụng chúng trên Website. Sau khi đọc Chính sách Quyền riêng tư này, Khách hàng sẽ có thể mình tự quyết định việc chia sẻ dữ liệu cá nhân với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân ở đây đề cập đến mọi thông tin liên quan đến một thể nhân có thể định danh/ nhận dạng được ("Dữ liệu cá nhân"). Khi sử dụng dịch vụ trên website Duthuyenhalong.com, Khách hàng thừa nhận rằng đã đọc Chính sách Quyền riêng tư này và các Điều khoản Sử dụng của Duthuyenhalong.com cũng như đã hiểu toàn bộ nội dung và hậu quả của chúng; Khách hàng đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ liệu cá nhân theo Chính sách Quyền riêng tư này và/hoặc các Điều khoản Sử dụng. Hơn nữa, Khách hàng cũng thừa nhận rằng toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp là dữ liệu chính chủ, đúng và chính xác.

Công ty TNHH Rồng Xanh có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này để phản ánh các thay đổi về luật pháp và quy định, thông lệ sử dụng của Công ty, các tính năng Hệ thống và/hoặc các tiến bộ công nghệ. Nếu có phiên bản sửa đổi về chính sách thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng thì những nội dung thay đổi sẽ được cập nhật vào Chính sách Quyền riêng tư này và ngày hiệu lực sẽ được ghi chú vào phần đầu văn bản. Do đó, Khách hàng nên định kỳ xem lại Chính sách Quyền riêng tư này để cập nhật các chính sách và thông lệ mới nhất từ chúng tôi. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Chính sách Quyền riêng tư, Khách hàng có quyền ngừng sử dụng Hệ thống. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Hệ thống sau ngày sửa đổi có hiệu lực, Khách hàng sẽ được xem là đã đồng ý và chấp nhận (các) sửa đổi của Chính sách Quyền riêng tư.

1. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích về:

 • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích: Website Duthuyenhalong.com thu thập thông tin Khách hàng để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp mã sản phẩm và hỗ trợ sau mua, để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của khách hàng.

 • Phạm vi thu thập thông tin: 

Chúng tôi tiến hành thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng khi đăng ký mua các tour du lịch trên website Duthuyenhalong.com, và các thông tin khác trong quá trình Khách hàng phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, những câu chuyện khách hàng chia sẻ.

 • Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Website Duthuyenhalong.com, cũng như cung cấp cho các bên liên kết. Duthuyenhalong.com cũng có thể dùng những thông tin tập hợp được để thông báo đến Khách hàng những dịch vụ khác đang hiện hữu trên Website Duthuyenhalong.com hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với Khách hàng để nhận phản hồi của Khách hàng về những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra. Thông tin cá nhân của Khách hàng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng hay cho những mục đích liên quan.

Để cung cấp dịch vụ và đủ thông tin đảm bảo cho việc thanh toán bảo mật online hoặc thanh toán tại trung tâm, phục vụ hỗ trợ hệ thống chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng, chăm sóc và nhận ý kiến phản hồi từ phía Khách hàng.

 • Lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin: Duthuyenhalong.com có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin Khách hàng theo quy định pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Duthuyenhalong.com có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

 • Đơn vị thu thập thông tin: CÔNG TY TNHH DU LỊCH RỒNG XANH
 • Địa chỉ: 72 Hàng Trống, phường Hàng Trống, thành phố Hà Nội.

2. Các Cookies

Cookie là một file thông tin nhỏ yêu cầu được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Một khi bạn đồng ý, file này sẽ được lưu trữ và giúp phân tích lưu lượng truy cập website hoặc cho bạn biết khi bạn truy cập một website cụ thể.

Các cookie cho phép các ứng dụng website phản hồi thông tin đến bạn trên phương diện cá nhân. Website có thể điều chỉnh các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu, thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và lưu thông tin về sở thích (preference) của bạn.

Chúng tôi sử dụng các cookie lưu lượng nhằm xác định các trang nào hiện đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng website và nâng cấp website của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống. Bên cạnh đó, các cookies còn giúp chúng tôi mang lại cho bạn một website tốt hơn bằng cách tạo điều kiện cho chúng tôi theo dõi các trang mà bạn nhận thấy hữu ích hoặc không hữu ích. Một cookie không thể nào giúp chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn ngoài các dữ liệu mà bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận các cookie, nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi setting trình duyệt của bạn để từ chối các cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể gây cản trở đến việc bạn nhận được lợi ích tối đa từ website.

3. Các đường link

Các website hoặc email của chúng tôi có thể có các đường link với các website khác. Khi bạn click vào các đường link này có nghĩa là bạn đã truy cập vào một website khác. Vì thế cho nên chúng tôi không thể chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư đối với bất cứ thông tin nào mà bạn đã cung cấp trong khi truy cập các website khác và các website ấy không chịu sự điều chỉnh theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn nên đọc kỹ và xem xét Chính sách về Quyền riêng tư của họ bởi vị các chính sách về Quyền riêng tư của họ có thể khác so với chính sách của chúng tôi. Các điều khoản khác

Hiệu lực áp dụng: Trong trường hợp không thống nhất giữa các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư này, thì các quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Tổng đài tư vấn đặt du thuyền Hạ Long: 1900 4530